Изгодно и бързо почистване на мазета цена

Всяка висока сграда или частна къща има сутерен или мазета. И невинаги редът и чистотата в тях са в перфектно състояние. Основните трудности, с които нашата компания за почистване sofia.bg.services се сблъсква при почистване на мазета, са…

Изнасяне на стар боклук, остатъци от храна и друг замърсявания на бездомни животни или гризачи, екскременти и техните миризми, лошо осветление и липса на ключове за ключалките на някои мазета. Особени трудности могат да възникнат, ако клиентът не е собственик на мазето и комуникациите, разположени в тях.

Преди да се свържете с нашата фирма за почистване на мазета цена, трябва да имате достъп до всички сутеренни помещения. Може да осветите всички стаи, доколкото е възможно; да се отървете от животни, ако има такива. Едно от най-важните неща е да вземете разрешение за почистване от всичко, ако планирате почистването да е на цялата сграда и в него участват и собствениците на съседните мазета. Когато състоянието на сутерена и мазетата е непредвидимо като обем работа и неща за изнасяне, то може да се наложи предварително посещение от специалист. Такъв ще направи оценка на работата и необходимото оборудване.

Също така в София и региона, не всички мазета са типични. Препоръчително е да имате под ръка план на цялото мазе и сутерените. В сутерена може да има голямо количество вредни за дишане от човека строителни материали. Може да има остатъци от отрови, след дезинфекция или умрели и разлагащи се гризачи и други. Всички тези проблеми правят почистването на мазето не толкова безопасно и бързо. Изисква се предварителен оглед и по преценка на запознатото лице от екипа се панират бъдещите действия.

Опитайте се да предоставите план на цялото мазе, това ще помогне при почистването и изчисляването на разходите за почистване:

Фирмата предлага:

  • еднократно почистване на мазе;
  • ежедневно почистване на мазе;
  • комплексно почистване на мазе;
  • общо почистване на мазе;
  • почистване на мазе след ремонт;
  • почистване на мазе, след спешност.

Услугите за почистване на мазета не са стандартно сертифицирани, тъй като височината на мазето, броят на тръбите, ширината на вратите, вентилационните отвори и въздуховодите не са регулирани. От фирмата ще почистят вашето мазе възможно най-бързо и в срока посочен в договора.

Почистването на мазето включва:

  • премахване на отпадъци от мазето;
  • почистване на всички повърхности в мазето;
  • дезинфекция на повърхности;
  • измиване на пода на мазето (ако е възможно).

Винаги сме готови да консултираме и да предоставим услуги по почистване на мазета и извозване на боклуци; Извозване на строителни отпадъци; Извозване на битови отпадъци.

Scroll to Top