Как да избера място за монтаж на климатик

Всички сте забелязали, че климатици се инсталират само високо около тавана, в случай, че са стандартния тип. Големи модули климатици за обществени заведения и други големи площи се поставят и около входни врати.

При монтаж на климатик, съществуват известни правила, които непременно трябва да бъдат съобразени. Това ще гарантира безопасност и функционалност на устройството за по-дълго.

При монтаж на климатик и конкретно разполагане на външното тяло трябва да се вземат под внимание съседни прозорци, стени на стаи, съседи и пр. При неправилен монтаж на климатик могат да се появят вибрации, шумове и дори отказ от функционалност.

Научете повече тук:  http://finnborg.eu

Разгледайте интересна информация от този адрес: http://rodicaro.eu

Това: http://ferdy.eu може да ви е от полза

Външно тяло на климатик – при инсталирането му трябва да се съобрази факта, че в близост не трябва да има източник на топлина или пара. Важно е също така в близост с климатика да няма предмети. Те могат да пречат не само при монтаж, но и в бъдещата експлоатация. Добре е да се осигури максимум възможност за циркулация на въздух, както и да се открие най-подходящото място, с цел намаляване на шумовете. Климатик не бива да се инсталира в близост с врата, освен ако не е от индустриалния модел, за който споменахме в началото и който е с голяма мощност. Климатици дд трейд TREO CS-I09CAA се инсталират съобразно изискванията за желани разстояния от под, таван, стени и останалите предмети в помещението.

Вътрешно тяло на климатик – при наличие или проектиране на навес над модула на климатика, с цел предпазване от сняг, дъжд, снегонавяване, слънчева светлина, трябва да обърнете внимание, около му да няма предмети, които да пречат на топлината от самия конденз.

Преди самата инсталацията на външното тяло на климатична техника е добре да се спазят регламентираните разстояния за височина, отгоре и отдолу около самото тяло.

В близост с нагревателите не трябва да се поставят предмети, които да пречат на въздушната струя да излиза свободно.

Основата, на която се поставя външното тяло, както и инсталиране на външния модул на климатика и стойките трябва да са обезопасени и стабилни.

Scroll to Top